laurdag 28. april 2007

Raud Ungdom: Hent soldatane heim!

Stord Raud Ungdom hadde i dag, laurdag 28. april, ein vellukka aksjon mot NATO og krigen i Afghanistan, i samband med ministermøtet i Oslo i helga. Aksjonistane delte ut flygeblad og ba folk ta med seg leikesoldatar heim.

På sjølve «inngongspartiet» til Leirvik sentrum, gangbrua ved Leirvik skule, hengde unge aktivistar opp ein plakat med påskrifta «Hent soldatane heim», natt til i dag.- Me ynskjer at Noreg skal vera ein fredsnasjon, ikkje delta i USA sitt oljekorstog ved å vera med på krig i eitt av dei fattigaste landa i verda, seier Håvard Tranøy, leiar i Stord RU. Håvard meiner regjeringa og særleg fredspartiet SV har svikta grunnleggjande når dei har gått med på å senda enno fleire soldatar til Afghanistan. – Regjeringa seier at soldatane berre skal vera i dei delane av landet der det er trygt. Men ingen sender vel soldatar til andre delar av verda for at dei skal vera trygge? NATO har endra karakter frå forsvars- til åtaksallianse som skal vera i stand til å forsvara dei mektigaste sine interesser overalt i verda. Ein slik allianse bør ikkje Noreg delta i, meiner den unge aktivisten, som står på sjette plass på Raudt Stord si vallista.

Ingen kommentarer: